Thailand

Menu

LUNCH TIME CHECK ROBOT

25 May 2021

งานบริการ ฟรี!!!!!

สำหรับลูกค้าเพื่อทำการตรวจสอบความพร้อมในการทำงานของระบบ
Robot System ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ
ตัวหุ่นยนต์ | ชุดระบบตู้ควบคุม | ชุดไฟฟ้าในระบบ


ทำไมต้อง LUNCH TIME CHECK
√ เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของระบบหุ่นยนต์เบื้องต้นว่าทำงานปกติหรือไม่ มีอุปกรณ์อะไหล่อะไรบ้างที่เสียหายหรือไม่
√ เป็นการป้องกันเบื้องต้น ไม่ให้ระบบหุ่นยนต์นั้นหยุดทำงานกะทันหัน
√ เป็นการลดอุบัติเหตุในการทำงานของระบบหุ่นยนต์ได้
√ สามารถจัดทำงบประมาณในการทำ Preventive Maintenance ประจำปี
√ เพื่อจัดทำการวางแผนในเรื่องการทำ Preventive Maintenance

มาเตรียมความพร้อมให้ระบบ Robot System ของคุณให้พร้อมใช้งานเสมอ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบกับการผลิตในโรงงาน
ติดต่อเราเพื่อนัดหมาย หรือรับคำปรึกษาได้ที่  : +66 2026 6309  บริการ Technical Hotline 24 ชั่วโมงBack