Thailand

Menu

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

28 October 2021

บริษัท ยาสกาว่า อิเล็คทริก (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

บริษัท ยาสกาว่า อิเล็คทริก (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับทักษะของบัณฑิตและร่วมพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการในภาคอุตสาหกรรม

#YASKAWA #MHANAKORN #MOU